Hello

If you are looking for Relihiyon
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Relihiyon

What is the meaning of relihiyon?

Ang relihiyon ay organisadong sistema ng pagsamba. Isang kalipunan ng paniniwala. May kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkakakilanlan din ito ng isang grupo ayon sa kanilang paniniwala.

What is the meaning of prehistorikong relihiyon?

Ang mga sinaunang relihiyon ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: Ang Prehistorikong relihiyon na isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa mga paniniwalang relihiyoso at kasanayan ng mga taong prehistoriko. Ito ay sumasaklaw sa relihiyon ng mga panahong Gitnang Paleolitiko (300,000 hanggang 50,000 taong nakakalipas), Mesolitiko, Neolitiko .

What is the difference between kristiyanismo and relihiyon?

Ang relihiyon ay organisadong sistema ng pagsamba. Isang kalipunan ng paniniwala. May kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkakakilanlan din ito ng isang grupo ayon sa kanilang paniniwala. Kristiyanismo ang maituturing na pinaka malaking relihiyon sa buong mundo.

What is the percentage of relihiyoso in Isang Pandaigdigang?

Ang karamihan ng mga relihiyong ito ay naniniwala sa isang diyos o mga diyos. Ang 15% ay hindi relihiyoso. Ang isang pandaigdigang poll noong 2012 ay nag-ulat na ang 59% ng populasyon ng daigdig ay relihiyoso, ang 23% ay hindi relihiyoso at ang 13% ay mga ateista.

I hope the above sources help you with the information related to Relihiyon
. If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published.